[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.196.86.89     
เมนูหลัก
เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
บัญชีกำหนดสื่อ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 138 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 55 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

เจ้าของผลงาน : เสกสัณห์ ลุนบง
จันทร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 336    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
School Administrational of Third Integration for Instructional Development used to Students Achievement
 เสกสัณห์  ลุนบง[1]

บทคัดย่อ
     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานโรงเรียน 2) เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 3) เพื่อศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ พัฒนาพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้า ฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 237 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  และการจัดกลุ่มย่อย ใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับ เกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาข้อค้นพบ พร้อมนำเสนอ
     ผลการวิจัยพบว่า
     1. สภาพปัญหาของการบริหารงานโรงเรียน โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก
     2. การพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ได้แก่ การร่วมรู้และร่วมทราบ การร่วมคิดและร่วมพัฒนา การร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล และมีความเหมาะสมของการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
     3. สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
     4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.06 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.62
     5. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : การบริหารงานแบบ 3 บูรณาการ, การจัดการเรียนการสอน

Abstracts
           The purpose to studies of 1) the problems of school administration 2) development of 3 integrated school administration 3) teaching and learning performance of teachers, 4) the achievement comparison of students in P.6 and M.3, 5) the contentment of the development of 3 integrated school administration. The sampling of the keys information per 237 persons by the purposive sampling and focus groups. The data collection of the interview, questionnaire, evaluation to data analysis on descriptive statistics, percentage, mean average, standard deviation to analysis of the contents and to presented.
           The results to follows:
           1. The problems of school administration at a high levels.
           2. Development of 3 integrated school administration were to as; sharing and knowing, co-thinking and co-development, and co-operation and evaluation. And the suitability of the development at a high levels.
           3. The teaching and learning performance of teachers at a high levels.
           4. The achievement in 2014 was higher of the students, P.6 on the percentage at 4.06, and the students, M.3 on the percentage at 6.62   
           5. The contentment of the development of 3 integrated school administration at a high levels.
 
Key Words:  The 3 integrated school administration, Instructional.


[1] ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 9/พ.ค./2561
      รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21/ม.ค./2561
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5/พ.ย./2560
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20/ก.ย./2560
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 27/มิ.ย./2560ความคิดเห็นที่ 1 พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 00:26:50
  ข้อความ :

     Nike Shoes Christian Louboutin Shoes Longchamp Air Force 1 Shoes Pandora Bracelets Pandora Charms Lebrons Shoes Jordan Retro Pandora Sale Nike Shoes Pandora Jewelry KD Shoes Red Bottoms Puma Shoes For Women Pandora Red Jordan 11 Pandora Charms Sale Clearance Moncler Outlet UK Adidas Shoes For Women Timberlad Boots Louboutin Heels Adidas Outlet Louboutin Shoes Nike Outlet Moncler UK Yeezy Chaussure Air Max 90 Ralph Lauren Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 Christian Louboutin Shoes Air Max Nike Air Max Pandora Canada


โดย : Marc    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 11:32:44
  ข้อความ :

     Michael Kors Canada Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint Kyrie 3 Shoes Ralph Lauren Sale Clearance Michael Kors Canada Soccer Cleats Nike Vapormax Goyard Handbags New Jordans Nike Huarache NMD R1 Air Jordan 11 Michael Kors Handbags Michael Kors Canada Birkenstock Sandals Polo Ralph Lauren Outlet Online Birkenstock Outlet Nike Outlet Pandora Charms Birkenstock Air Max 90 Adidas Yeezy Shoes Curry Shoes Christian Louboutin Pandora Jewelry Fenty Puma Yeezy Boost 350 Adidas Outlet Birkenstock Shoes For Women Yeezy Shoes Air Max 2018 Jordan 11 Pandora Jewelry Air Max 95 Ultra Boost Adidas Yeezy


โดย : Micheal    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 จันทร์ ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 01:37:03
  ข้อความ :

     Louboutin Shoes KD 10 Shoes Lebron Shoes Kyrie 4 Adidas NMD Timberlad Boots Christian Louboutin Shoes Timberland Boots For Men Air Max Shoes Pandora Charm Jordan Retro North Face Outlet Adidas Outlet Ralph Lauren Polo Shirts Longchamp Handbags Ralph Lauren Pandora Charms North Face Jackets Kyrie 3 Pandora Ring Moncler UK Nike Air Force 1 Pandora Air Max 90 Nike Kyrie 3 Christian Louboutin Shoes KD Shoes Valentino Pandora Canada Timberland Boots Moncler UK Pandora Jewelry Official Site Yeezy Beluga Adidas Sneakers Jimmy Choo Shoes Outlet KD Shoes Vans Outlet Pandora Jewelry Official Site Puma Shoes Ralph Lauren Outlet Online Nike Shoes For Women Nike Outlet Store Pandora Rings Coach Outlet Red Bottoms Shoes Adidas NMD Jordan 11 Red Yeezy Air Max James Harden shoes Tory Burch Outlet Pandora Jewelry 70% Off Clearance Yeezy boost 350 v2 Christian Louboutin Shoes Pandora Bracelet


โดย : Ike    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 เสาร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 05:26:43
  ข้อความ :

     Kyrie Irving Shoes Adidas NMD Pandora Jewelry Nike Air Max Hand Spinner Lebron 15 Ralph Lauren Outlet Polo Ralph Lauren Outlet Online Coach Outlet Kyrie Basketball Shoes Ralph Lauren Outlet Yeezy 350 V2 Nike Vapormax Clarks Shoes New Jordans Air Max 90 Birkenstock Pandora Charms Outlet Harden vol 1 Curry 4 Nike Uptempo Adidas Outlet Pandora Air Max 95 Nike Vapormax Nike Huarache Yeezy Boost 350 Air Jordans Adidas Yeezy Boost 350 V2 Ultra Boost Skechers Women Kate Spade Outlet Ralph Lauren Sale Clearance UK Curry 4 Curry Shoes Adidas Yeezy Adidas Yeezy Birkenstock Shoes Longchamp Handbags Nike Air Max Fenty Puma Slides Ralph Lauren Outlet Jordan 11 Space Jam Kate Spade New York Outlet Michael Kors Canada Yeezy Shoes Ralph Lauren Outlet Birkenstock Sandals Nike Cortez Longchamp Handbags Vans Yeezy Blue Tint Pandora Jewelry Under Armour Outlet Birkenstock Outlet Christian Louboutin Adidas Shoes Pandora Jewelry Goyard Pandora Outlet Ultra Boost Soccer Cleats Coach Factory Michael Kors Outlet Nike Outlet Store Red Bottom Shoes Lebron 15 Shoes Jordans 11 Rihanna Puma


โดย : Rodolfo    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:15:18
  ข้อความ :

     Nike KD Shoes Tory Burch Outlet Pandora Nike Outlet Nike Air Force 1 Ralph Lauren Lebron Shoes Nike Kyrie 3 Moncler UK Jimmy Choo Shoes Kyrie 4 Coach Handbags Pandora Charms Sale Clearance Puma Shoes For Men Pandora Jewelry Timberland Boots Timberland Boots For Men Kyrie 3 Shoes Yeezy boost 350 v2 Yeezys Pandora Jewelry North Face Jackets Christian Louboutin Shoes Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 Ralph Lauren Polo Pandora Jewelry 70% off Clearance Jordan 11 GYM Red North Face Outlet Moncler Adidas Outlet Store Jordan Retro 11 Pandora Charms Air Max 90 Pas Cher Louboutin Shoes Red Bottoms Adidas NMD Adidas Shoes Adidas NMD Pandora Rings Official Site Pandora Bracelet Longchamp James Harden shoes Air Max Christian Louboutin Shoes KD 10 Pandora Jewelry Timberlad Boots For Men Pandora Rings Valentine Outlet Nike Shoes Nike Air Max Vans Outlet KD 10 Louboutin Shoes Ralph Lauren


โดย : Teresa    ไอพี : 216.169.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ict@nb2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป