[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.167.253.186     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
บัญชีกำหนดสื่อ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 133 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 49 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <


  
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ข่าวด่วน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
20 เขียนโดย banyat
20/พ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ( 2 / )
    สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในะดับภาคตะว อ่านต่อ...
17 เขียนโดย athiwat
17/พ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ระชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ( 10 / )
    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมฯในครั้งนี้ อ่านต่อ...
16 เขียนโดย banyat
16/พ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การวิเคราะห์ศักยภาพโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ศูนย์เครือข่ายฯ นาวัง 2 ( 23 / )
    สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ นาวัง 2 และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันสรุปวิเคราะห์ศักยภาพโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ณ ห้องอำนวยการโรงเรียนบ้านผาวัง ศูนย์เครือข่ายฯ นาวัง 2 อำเภอนาวัง จังหว อ่านต่อ...
15 เขียนโดย athiwat
15/พ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมการดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ( 27 / )
    วันนี้เวลา 09.00 น.(15 พฤศจิกายน) นายรัฐอิสรา กงวงษ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมการดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) จากนั้นประธานในพิธีได้บรรยายนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โค อ่านต่อ...
ข่าวสาร/หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
ศูนยฺขับเคลื่อนนโยบายฯ
nb2 social
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2.ศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
3.ศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
4.ศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)
5.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
6.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
7.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)
ผลงานทางวิชาการ


5 เจ้าของ : ผู้รายงาน นายนฤบดินทร์ นันทะกุล ปีการศึกษา 2559
5/พ.ย./2560
4.5 stars ( 4.5 / 62 )
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 272 / )
20 เจ้าของ : นายประจักร์ จันทรพิทักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
20/ก.ย./2560
5 stars ( 5 / 1 )
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( 55 / )
(27/มิ.ย./2560) การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010 ( อ่าน : 132 ) เจ้าของ นายรัฐพล สุพรรณตา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
(27/มิ.ย./2560) รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ( อ่าน : 122 ) เจ้าของ รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
(1/มิ.ย./2560) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 206 ) เจ้าของ นายสุนทร สังข์วงศ์
(17/เม.ย./2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 123 ) เจ้าของ นางสาวสุชาดา พรมแดง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
(20/มี.ค./2560) การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริม ศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง ( อ่าน : 230 ) เจ้าของ ประกาศ ไชยนาม
การจัดการความรู้ (KM)
Blog :
จำนวน :
ระดับ :
วันที่ :
Parichart
1 เรื่อง
[ มือใหม่ ]
18/ม.ค./2560
โดย : ปาริชาติ ปิติพัฒน์   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

นโยบาย สพฐ. ( 312 / )
    ทดสอบ อ่านต่อ....
Blog :
จำนวน :
ระดับ :
วันที่ :
weeraphan
10 เรื่อง
[ มือใหม่ ]
4/ก.ค./2559
โดย : รองวีรพรรณ์   
5 stars ( 5 / 2 )

คู่มือEducation Area Management Support System ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area ( 636 / 1 )
    คู่มือEducation Area Management Support System ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area อ่านต่อ....
เผยแพร่ download
[ 22/ส.ค./2559 ] app ระบบสุ่มคำออนไลน์ (อ่าน : 283 / ดาวน์โหลด : 42 ) โดย admin
[ 22/ส.ค./2559 ] app ระบบเงินเดือนออนไลน์ (อ่าน : 452 / ดาวน์โหลด : 102 ) โดย admin
[ 22/ส.ค./2559 ] app survey (อ่าน : 250 / ดาวน์โหลด : 35 ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 490 / ดาวน์โหลด : 74 ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 496 / ดาวน์โหลด : 104 ) โดย admin
[ 10/มี.ค./2559 ] 16 จุดเน้นสู่สถานศึกษาคุณภาพ (อ่าน : 957 / ดาวน์โหลด : 258 ) โดย warakorn
[ 4/ก.พ./2559 ] เผยแพร่วีดีโอการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV เพื่อให้โรงเรียนดาวน์โหลดไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/dltvonet58 (อ่าน : 436 / ดาวน์โหลด : 42 ) โดย admin
[ 2/ก.พ./2559 ] เผยแพร่ข้อสอบเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยให้โรงเรียนเข้าดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/testonet58 (อ่าน : 674 / ดาวน์โหลด : 51 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2559 ] การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 600 / ดาวน์โหลด : 108 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2559 ] แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน : 520 / ดาวน์โหลด : 116 ) โดย admin
หนังสือราชการจาก สพฐ.
วิดีโอแนะนำโรงเรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตนายบุญชู สิทธิสอน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รองผอ.เขต


นายบุญชู สิทธิสอน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายยุทธศักดิ์   อินทร์เพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายพิทักษ์  รันรัติยา

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นายประภาส  พลไชย

    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายชุมพล  จงรัตน์กลาง

รก. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บโรงเรียนประชารัฐ
ประกาศโรงเรียนประชารัฐ
ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ
งานข้อมูลสารสนเทศ


Poll
1. สำรวจความพึงพอใจการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ดูผลสำรวจ

2.สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสพป.นภ.2

ดูผลสำรวจ
คลังเก็บรูปภาพ
คลังข้อสอบ
Download ข้อสอบ PISA

> Click here
  วิชาการอ่าน          
> Click here  วิชาคณิตศาสตร์ 
> Click here  วิชาวิทยาศาสตร์  

ประชุมผู้บริหารข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560
http://gg.gg/DMC10June2017nb2
คลังข้อสอบ NT
ดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่
http://bet.obec.go.th/index/?page_id=3056
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
Click here